privacy & kwaliteit

xxx

Noloc-leden volgen bij hun beroepsuitoefening de gedragsregels die zijn opgenomen in de Noloc gedragscode. Het lidmaatschap en de code zijn een middel manier waarop Noloc-leden zichtbaar laten zien zich kwalitatief en professioneel te willen onderscheiden. 

CMI geaccrediteerd en NOLOC erkend loopbaanprofessional.
Dankbaar hanteert de Algemene Voorwaarden van Noloc.