'Je komt tot inzichten en handvatten die je vooraf niet zelf had kunnen bedenken'

Janneke • AIOS Interne Geneeskunde

“Tijdens mijn opleiding tot internist kwam ik op een punt dat de balans werk-privé op gespannen voet kwam te staan. Ik werk grondig en nauwgezet; eigenschappen die waardevol zijn in de interne geneeskunde. Maar ik heb ook de neiging om al mijn taken, ook randzaken, tot in perfectie uit te willen voeren. Dat kostte veel tijd en energie: ik was vaak lang in het ziekenhuis. Toen ik dat bespreekbaar maakte, besloot ik het advies om hierin coaching te zoeken ter harte te nemen. Al voelde ik aanvankelijk een drempel: ik dacht dat het vervelend was om te erkennen dat ik daar behoefte aan had.

Ik maakte kennis met Lucelle tijdens een lunch in het ziekenhuis. Zo konden we samen aftasten of haar coaching mij zou kunnen helpen. Dat leek het geval. Daarom spraken we af een aantal gesprekken te plannen buiten het ziekenhuis. Lucelle nodigde me uit op bijzondere, rustgevende locaties in de buurt van mijn werk. Dat vond ik inspirerend.
 
Lucelle heeft mij vooral geholpen om zelf te ontdekken waar ik steeds tegenaan liep en hoe ik daarin andere keuzes kan maken. Ze stelde treffende vragen, waardoor ik me bewust werd van de hang naar perfectie in mijn werk. Ik ging het dieper doorgronden: waar komt het vandaan en hoe kan ik het ombuigen naar iets positiefs? Door casussen te beschrijven, te leren reflecteren op mijn werkdag en andere keuzes te onderzoeken, ontstonden inzichten en handvatten die ik vooraf niet had kunnen bedenken. Natuurlijk blijf je de persoon die je bent. Maar het lukt nu vaker om het voor mijzelf werkbaarder te maken, zonder dat anderen daar hinder van hoeven te ondervinden.
 
Collega’s die op enig moment vastzitten in hun werk en er open voor staan, raad ik aan coaching te overwegen. Ik vind het zeker een goede aanvulling op de opleiding tot medisch specialist. De betrokkenheid van Lucelle en haar doortastendheid vond ik veelzeggend. Betekenisvol ook. Ze graaft net even iets verder en dieper. Tegelijkertijd voelde het veilig en vertrouwd. Dat zorgt ervoor dat een coachingstraject kan slagen."